כריתת עצים
כריתת עצים

עצים הם מהיפים שבצמחיה הקיימת בשטח עירוני וכאשר נדרשים לכריתת עצים מדובר בדרך כלל במוצא אחרון כשכל האפשרויות האחרות אינן אפקטיביות לביצוע.

קראו עוד »
עקירת עצים
עקירת עצים

עקירת עץ הינה החלטה שבמרבית המיקרים הכרחית על מנת לשמור על איכות הסביבה או בני האדם החיים בקרבת אותו העץ.

קראו עוד »
גיזום שיחים ועצים
גיזום שיחים ועצים

עבודות גיזום - עבודת הגיזום צריכה להיות יסודית ומדויקת כדי שיהיה ניתן ליישר את השטח או המגרש לתחילת העבודה.

קראו עוד »
גירדום וקידוד עצים
גירדום וקידוד עצים

"גירדום גזעים" הוא למעשה קיצורו של הגזע הראשי של העץ או הגזעים הראשיים של העץ. 

קראו עוד »